Scribere Workshops

Τα SCRIBERE Workshops είναι μονοήμερα σεμινάρια με αντικείμενο τις βασικές αρχές συγγραφής και δημοσίευσης ενός ερευνητικού άρθρου στις Βιοϊατρικές Επιστήμες. Οι εισηγητές είναι editor-in- chief και editor σε καταξιωμένα ξένα και ελληνικά περιοδικά, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόν- των ανά σεμινάριο είναι 15 άτομα και η διάρκεια 6 - 8 ώρες. Στους συμμετέχοντες δίνεται και εκπα- ιδευτικό υλικό, ενώ γίνονται και οι διαδικασίες να δίνονται και CMEs.