Σχετικά

Ο επαγγελματικός οδηγός αγοράς με την ονομασία topagora περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
Αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο, χρήσιμο και αναγκαίο για κάθε πολίτη ενώ επιπλέον δίνει τη δυνατότητα της πολύπλευρης και δυναμικής παρουσίας όλων των επαγγελματιών και όλων των επιχειρήσεων από όλους τους Νομούς της Ελλάδας.
Τέλος με την έντυπη έκδοση που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη αλλά και τον ηλεκτρονικό οδηγό stirizoellada στοχεύουμε στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, δίνοντας τους τη δυνατότητα εκτός από τον επαγγελματικό οδηγό topagora να έχουν ένα επιπλέον στήριγμα προβολής και διαφήμισης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.