Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διαφημιστική - Εκδοτική

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 132 - Τ.Κ. 11251, Αθήνα
Τηλ: 210 88 38 314/15/17
FAX: 210 88 38 316
EMAIL: k_m@otenet.gr